• 186

طراحی لوگو

وضعیت:
موجود
قیمت:

0 تومان

تعداد:
امکانات

از دیگر خدمات گـیـتـی نـگـار طراحی:لگو و آرم برای شرکت.کارخانجات و مجموعه های مختلف میباشد.

این طراحی میتواند در مباحث طراحی و چاپ بـج.اسـتـنـد.لیبل و... نیز باشد که امروزه جز مهمترین معرفی نامه های مختصر و زیبا هستند.

مزایا

طراحی لگو.آرم از مجموعه خدمات گیتی نگار است که میتواند در مباحث طراحی و چاپ بـج.اسـتـنـد.لیبل و... نیز باشد که امروزه جز مهمترین معرفی نامه های مختصر و زیبا هستند.

معایب


                  

نظر خود را بنویسید

جدید ترین کالاهای طراحی لوگو